โน็ตบุ๊คมือสอง by NoteBook2U ผ่านการคัดเลือกและทดสอบHardware เพื่อให้สามารถใช้งานได้ปกติ และรับประกันคุณภาพ Hardware ให้ลูกค้าได้ใช้งานได้อย่างอุ่นใจ โน็ตบุ๊คมือสองทุกเครื่องที่จำหน่ายจะระบุหมายเลขเครื่องชัดเจน ดังนั้นลูกค้าเลือกสินค้าเครื่องใดจะได้รับสินค้าเครื่องนั้นตามจริงทุกประการ  ซึ่งราคาในรุ่นเดียวกันอาจแตกต่าง เพราะเราจะเสนอราคาพิเศษให้ในกรณีที่สภาพภายนอกมีตำหนิมากกว่าหน่วยอื่น ทั้งนี้สภาพภายในจะเหมือนกันทุกประการ ภายใต้การรับประกันในเงื่อนไขเดียวกัน

 

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก