การจัดส่งสินค้า

หลังจากได้รับแจ้งการโอนเงินแล้ว เราจะส่งสินค้าให้ท่านในวันทำการถัดไป จัดส่งในประเทศโดย Kerry express  ไปรษณีย์ไทย และ DHL สำหรับต่างประเทศ หลังจากได้จัดส่งสินค้าแล้วท่านจะได้รับแจ้งหมายเลขติดตาม(Tracking number) ทางอีเมล์หรือ SMS ที่ได้แจ้งไว้