หลังจากได้รับแจ้งการโอนเงินแล้ว เราจะส่งสินค้าให้ท่านในวันทำการถัดไป จัดส่งในประเทศโดย Kerry express  ไปรษณีย์ไทย และ DHL สำหรับต่างประเทศ หลังจากได้จัดส่งสินค้าแล้วท่านจะได้รับแจ้งหมายเลขติดตาม(Tracking number) ทางอีเมล์หรือ SMS ที่ได้แจ้งไว้

After received full payment we will ship in next working day. Domestic we ship via Kerry Express, Thailand post and international we ship via DHL and ocean for large order.

X